19 november 2005

De Muziekbeweging

Verzet tegen de kaalslag in de muziekwereld.

Orkesten en ensembles verdwijnen.
Podia verdwijnen.
Ondersteunende instellingen verdwijnen of worden gedwongen te fuseren.
Radio 4 en de NPS cultuurprogrammering wordt bedreigd.
Muziekscholen verdwijnen.


Bijna ongemerkt vindt er een onomkeerbare kaalslag plaats in de muziekwereld. Een aantal musici heeft het initiatief genomen om het tij te keren en 'De Muziekbeweging' opgericht.
Zondag 20 november presenteert deze beweging zich in het nieuwe MuziekGebouw aan 't IJ met een actiedag vol muziek.
Via de website van De Muziekbeweging kunt u uw steun betuigen en reacties lezen van mensen die u al voor gingen. Een selectie:

Els van Swol:
‘Het vermogen om zich in te kunnen leven in de geest van een kunstwerk, of in de verbeelding van de maker ervan, wordt voorafgegaan door een gevoel van empathie voor de mensheid. In een land waar het laatste onder druk staat, wordt het eerste niet meer als een bestaansgrond ervaren. Terwijl het dát is dat ons in staat stelt samenhang aan ons leven te geven. Kunst is ‘het geweten van de politiek en het publiek’ beide. Laat dit licht niet doven!’

Joey Roukens, jong componist:
Het kabinet acht blijkbaar alleen die zaken belangrijk die direct economisch en sociaal nut opleveren. Ach, het Nederlandse muziekleven kan daarom wel worden wegbezuinigd.
Toch heeft de "kunstmuziek" bestaansrecht, al is het maar voor die kleine elite - de mensen werkzaam in het muziekleven, maar vooral ook het publiek: de enthousiaste concertbezoekers, de trouwe Radio4-luisteraars, etc. die niet op deze schandelijke wijze de dupe mogen worden. En juist dat elitaire karakter geeft aan waarom het behoud van dit muziekleven zo belangrijk is: het reflecteert nl. het feit dat deze muziek zich onderscheidt van en iets anders - iets meer, iets diepers - te bieden heeft dan het gemiddelde muziekaanbod van de MTV-Idols-cultuur. Zoals iedere kunstvorm, kan "onze" muziek alleen blijven voortbestaan als er de mogelijkheid is voor de mensen om überhaupt ermee in aanraking te komen - en die mogelijkheid is al beperkt door het erbarmelijke kunst- en cultuuronderwijs in dit land. Met de kaalslag die nu aan de gang is wordt die mogelijkheid de mensen vrijwel helemaal ontnomen.


René Meulenberg, productieleider Groot Omroepkoor:
Er is voortdurende financiële belemmering van muzikaal sterke en professionele muziekuitingen zoals de Internationale Koorbiënnale in Haarlem, het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum en de zichtbaarheid van de radio-ensembles op de televisie. Daarnaast is de amateurmuziekbeoefening al jaren ernstig bedreigd door de afbouw van subsidies aan muziekscholen en -verenigingen.


Harry Over, muziekdocent/dirigent:
Subsidies van gemeente aan muziekgezelschappen worden elk jaar gekort! dit gaat ten koste van het niveau, omdat de professionals die het leiden, gedwongen worden om naar iets anders uit te zien!


Frans van Gurp, programmamaker NPS/musicus:
Grote zorg baart mij het gebrekkige muziekonderwijs op basisischool en brugklas. Het resultaat van slecht beleid, reorganisaties, bezuinigen en groeiende moedeloosheid in het onderwijs. Over tien jaar komt er een generatie aan die zelden of nooit met andere dan commerciële muziek in aanraking is geweest! Dat is slecht voor hun eigen ontwikkeling, en slecht voor de toekomst van de muziek in Nederland.


Webtip:

Geen opmerkingen: