08 januari 2009

Hoe vang je een tenor?

Koren zijn op zoek naar tenoren

In 2004 verscheen in het tijdschrift ZINGmagazine een artikel van Diet Scholten over het tekort aan tenoren in de koorwereld, onder de titel 'Hoe vang je een tenor?' Ook bij TKM blijven we op zoek naar goede tenoren. Voor het komende concert, in mei 2009 met het Gloria van Vivaldi en het Requiem van Mozart, heeft zich een aantal nieuwe leden aangemeld maar wederom geen enkele tenor.

In de Volkskrant van 7 januari jl. wordt in een uitgebreid artikel gezocht naar de oorzaak van deze tenorschaarste. Er zijn mensen die denken dat het komt doordat mannen in de loop der jaren langer zijn geworden. Lange mensen zouden langere stembanden hebben, en daardoor een lagere stem.

In het reeds genoemde artikel in ZINGmagazine verwijst emeritus hoogleraar stem- en spraakgeneeskunde Harm K. Schutte deze theorie naar het rijk der fabelen.

‘Een aannemelijke fysiologische verklaring voor het gebrek aan tenoren ben ik nog nooit tegengekomen. Ik vind de link tussen de toename van de gemiddelde lengte en de afname van het aantal tenoren veel te suggestief. Ik denk eerder dat de getraindheid van de stem een rol speelt. Vroeger zongen de mensen vaker, bijvoorbeeld tijdens de kerkdienst. Ze waren gewend zichzelf te horen zingen en zonodig de hoogte in te gaan. Met de ontkerkelijking is de stemtraining afgenomen; veel tenoren kunnen niet met falsetstem zingen of durven dat niet.’

Dat niet durven impliceert dat het gebrek aan tenoren eerder sociaal-cultureel bepaald is. In het Volkskrant-artikel zegt een tenor: ‘Nederlanders zijn niet zo uitbundig. In ItaliĆ« en Spanje zijn de mannen ongeremder. Die durven meer de hoogte in te gaan.’

Hoe het ook zij, voor Nederlandse koren (ook de beroepskoren overigens) blijft het een groot probleem. Die paar goede tenoren zitten in een riante positie, zij kunnen overal aan de bak. Ook bij TKM graag!

Webtips:

Geen opmerkingen: