23 december 2012

Jan Hupperts bij afscheid benoemd tot ere-dirigent TKM

In een zeer volle Onze Lieve Vrouwebasiliek heeft Jan Hupperts zaterdagmiddag 22 december afscheid genomen als dirigent van Toonkunstkoor Maastricht. Na afloop van zijn 14e TKM Kerstmatinee werd hij luid toegejuicht door het publiek. Voorzitter Gerdien de Bruijn zette hem in de bloemetjes en Pastoor Kurris kwam persoonlijk afscheid nemen. Op uitdrukkelijke wens van Jan was het afscheid in de kerk sober. Tijdens de nazit, in aanwezigheid van zijn echtgenote, familie en alle koorleden, kreeg de oprichter van TKM door de voorzitter een oorkonde uitgereikt, ter illustratie van zijn benoeming tot ere-dirigent van Toonkunstkoor Maastricht. In zijn dankwoord verzekerde de 91-jarige zijn opvolger Rob Meijers dat er ook in de toekomst altijd een beroep op hem kan worden gedaan en hij het koor - ZIJN koor - trouw zal blijven volgen.

Jan bedankt voor vele inspirerende jaren!

Veel publiek in de O.L.Vrouwebasiliek bij de 14e TKM Kerstmatinee (foto: Theo Bakker)

Zie ook het TKM nieuwsbericht van 17 november jl.

Geen opmerkingen: