27 juli 2005

Medy en 'de heksen'

“Fair is foul, and foul is fair”
(uit Macbeth, Three Witches: Act I, Scene I)

>> Luister naar fragmenten uit Verdi's Macbeth*

De aangekondigde omroepplannen blijven de gemoederen bezig houden.
In de NRC van afgelopen weekend stond een interessante reconstructie van de finale onderhandelingen over het media-akkoord.
Op 19 juli jl. in Afbreken wat goed is signaleerde ik al het Haags-achterkamertjes-overleg en de fanatieke verdediging van D66-er Bert Bakker. Uit de NRC-reconstructie blijkt nu dat diezelfde Bert Bakker aan de wieg stond van het omstreden besluit. Hij nam samen met Van Aartsen en Verhagen deel aan de zogenaamde 'formatieconstructie'. Staatssecretaris Van der Laan zelf mocht alleen vanaf de zijlijn toekijken. In de NRC konden we lezen dat Van der Laan woest was omdat de NPS buiten haar om was afgeschaft.

"Formatieconstructie. Dat codewoord wordt door bronnen binnen VVD en CDA voortdurend genoemd als de vraag gesteld wordt waarom staatssecretaris Medy van der Laan (Media, D66) enkele weken geleden niet aanwezig mocht zijn bij de finale besprekingen over `haar' mediabeleid. Formatieconstructie komt erop neer dat coalitiefracties gezamenlijk kunnen besluiten het regeerakkoord te schrijven - zoals in een kabinetsformatie - of aan te passen. Het is in de plaats gekomen van het Torentjesoverleg. (...) De fractievoorzitters Maxime Verhagen (CDA), Jozias van Aartsen (VVD) en Boris Dittrich (D66) zijn grote liefhebbers van de formatieconstructie." (..) "D66-oprichter Van Mierlo noemde deze handelswijze ,,staatsrechtelijk een bedenkelijk fenomeen''. Immers, de Kamer hoort het kabinetsbeleid te controleren en niet zelf beleid te maken om het vervolgens te controleren." (bron: NRC Handelsblad, 25-07-2005)

Het land wordt tegenwoordig dus bestuurd door een trio fractievoorzitters. Columnist Ronald Plasterk maakte in de Volkskrant al eens de vergelijking met de drie heksen uit Macbeth. Shakespeare maakt in Macbeth duidelijk hoe macht kan corrumperen door ongecontroleerde ambitie. De heksen hebben misschien wel de gevaarlijkste karakters. Hun kracht heeft Shakespeare gepaard aan volkomen slechtheid. In de 19e eeuw heeft Verdi dit drama meesterlijk op muziek gezet.

Het drama D66 duurt inmiddels voort en met name Bert Bakker komt er steeds meer achter hoe hij zich heeft laten 'beheksen' en wat voor een blunder(s) hij heeft gemaakt. Op zijn initiatief is er vorige week overeenstemming gekomen over het behoud van de programma's NOVA en Buitenhof. Deze mogen toch door de NOS worden gemaakt. Bakker in de Volkskrant: "Het is nooit de bedoeling geweest om NOVA en Buitenhof de nek om te draaien. Die indruk ontstond wel, vandaar dat we nadere afspraken hebben gemaakt". Bakker heeft de euvele moed te spreken over 'een correctie of verduidelijking' terwijl hij natuurlijk had moeten zeggen dat het hele akkoord gewoon knoeiwerk is. Want er is misschien nu wat hoop voor genoemde programma's maar niet voor de kunstprogrammering. Radio 4 en alle kunst- en muziekprogramma's blijven net zo bedreigd als vóór deze nieuwe 'formatieconstructie'.
Protesteren blijft dus noodzaak.
Red de NPS!

Van de politiek assistent van Medy van der Laan ontving ik overigens de volgende reactie:

[...]

"Geachte P. Nypels,
Talloze mensen hebben ons de afgelopen tijd een mail gestuurd over de toekomst van de publieke omroep, vaak in het bijzonder met betrekking tot het voortbestaan van de NPS-programma's. Omdat het zo veel mails waren, is het onmogelijk om een ieder heel persoonlijk te antwoorden. Daarom is een artikel bijgevoegd dat staatssecretaris Medy van der Laan over deze problematiek schreef voor enkele regionale kranten, waaronder de Haagsche Courant (7 juli) en Het Parool (12 juli).
Ik hoop u hiermee op z'n minst enig inzicht te geven in onze motieven achter de omroepplannen.

Met vriendelijke groeten,
Roman Baatenburg de Jong politiek assistent Medy van der Laan "

[...]

Het bijgevoegde artikel was al te lezen op de site van D66. Van der Laan verdedigt hierin het omroepplan door erop te wijzen dat er volop kansen zijn voor nieuwe makers. Blijft de grote vraag waarom juist het goede van de huidige publieke omroep moet worden afgebroken.


De 'vaderlijke hand' van Bert Bakker biedt in ieder geval weinig houvast!
>> Aria: "Ah, la paterna mano"
( mp3 - Macbeth: Atto Quarto, Scena I - Tenore L. Pavarotti dir. G. Patanè)

Links:


*fragmenten: solisten, koor en orkest Teatro alla Scala (Milaan) / Claudio Abbado / bron: amazon.com

Geen opmerkingen: