23 oktober 2021

TKM zingt in Lourdeskerk Maastricht

zondag 24 oktober 2021 - aanvang: 10u30

Het eerste optreden van Toonkunstkoor Maastricht sinds het uitbreken van de Corona crisis, vindt plaats op zondag 24 oktober 2021 in de O.L.Vrouw van Lourdeskerk te Maastricht. Het koor luistert de hoogmis op zondagochtend op.
https://www.lourdeskerkmaastricht.net/ 


Toonkunstkoor Maastricht   
Rob Meijers, dirigent
Paul Huijts, piano 

De vaste gezangen zijn uit de Messe brève nr.7 in C van Charles Gounod.

 • Vóór aanvang van de mis: The Lord bless you and keep you – John Rutter 
 • Opening: Choral - Felix Mendelssohn
 • Kyrie: Gounod
 • Gloria: Gounod
 • Tussenzang: Alle Augen – Schütz
 • Offenrande: Avé Verum – C. Saint-Saëns
 • Sanctus en Benedictus: Gounod
 • Onze Vader: Notre Pere – M. Duruflé
 • Agnus Dei: Gounod
 • Communie uitreiking: Cantique de Jean Racine – G. Fauré
 • Slotlied: Sancta Maria – W.A. Mozart