02 april 2014

TKM zingt Petite Messe Solennelle van Rossini

De geliefde concertmis "Petite Messe Solennelle" van Gioacchino Rossini staat dit voorjaar centraal bij Toonkunstkoor Maastricht. Op zondagmiddag 25 mei 2014 wordt dit werk uitgevoerd in de St. Janskerk aan het Vrijthof te Maastricht. Aanvang: 15.30 uur.

Toonkunstkoor Maastricht
Rob Meijers, dirigent

Paul Huijts, piano
Jan van Mol, harmonium

Daphne Ramakers, sopraan
Lien Haegeman, alt
Pascal Pittie, tenor
Agris Hartmanis, bas-bariton

Over de "Petite Messe Solennelle"
"Lieve Heer, voilĂ , nu is deze arme kleine mis klaar. Is het werkelijk sacrale muziek of vervloekte muziek? Ik ben voor de opera buffa geboren, dat weet u best! Een beetje techniek, een beetje ziel, dat is alles. Welnu, wees geprezen en verleen mij toegang tot het paradijs." Dat schreef Rossini in 1863 op de laatste partituurbladzijde van zijn “Petite Messe Solennelle”. Die mis was het eerste grote werk na ruim dertig jaar! Het leidt geen twijfel dat de grote operacomponist zich in zijn nadagen met liefde op deze mis heeft gestort. Hij maakt gebruikt van een dusdanig gevarieerd scala aan expressieve mogelijkheden dat het onderscheid tussen oratorium en opera veelvuldig wegvalt.

Waar: St. Janskerk Maastricht
Wanneer: zondag 25 mei 2014 - aanvang: 15.30 uur
Kaartverkoop: via toonkunstkoormaastricht@hotmail.com