18 juni 2019

Erelidmaatschap voor eerste TKM-voorzitter Mieke Meewis


Tijdens de algemene ledenvergadering van 8 juni jl. heeft Mieke Meewis-Bartholomeus afscheid genomen als actief koorlid van Toonkunstkoor Maastricht. Mieke stond aan de wieg van het koor en was de eerste TKM-voorzitter.
TKM-voorzitter Renée Verwey en Mieke Meewis tijdens de ALV. [Foto: Pierre Swaen]
Toen het Limburgs Concertkoor (LCK) in 1999 werd opgeheven nam Mieke het initiatief om met enkele LCK-koorleden verder te gaan. Samen met Fieny Baas, Fons Ubachs en Herman Peters heeft zij toen Toonkunstkoor Maastricht opgestart. Aanvankelijk met slechts 21 leden en een bijna lege kas, maar toen Mieke in 2007 de voorzittershamer overdroeg aan Robert Roe liet zij een gezonde vereniging achter die was uitgegroeid tot een kleine 40 leden. Dankzij zuinig en doordacht besturen werden er steeds ambitieuzere projecten gerealiseerd en kon Mieke terugkijken op acht succesvolle jaren.

Ook Mieke’s man Ton kwam zingen bij TKM en werd later eveneens een zeer bepalend bestuurslid. Voor beide was het koor een belangrijk onderdeel van hun leven. Dat ging vaak veel verder dan zingen en besturen alleen. Als er met pauken gesjouwd moest worden bijvoorbeeld, dan waren Mieke en Ton niet te beroerd dat ook nog te doen.

Toen Ton ziek werd en op 26 juni 2018 overleed was het voor Mieke moeilijk – zonder Ton – te blijven zingen. Te moeilijk, vandaar het afscheid.

Omdat de betekenis van Mieke zo groot is voor TKM heeft het koor haar tijdens de ALV benoemd tot erelid. Zo zal ze ook in de toekomst betrokken blijven bij Toonkunstkoor Maastricht.

Uit het TKM Archief: